seminář Informační a komunikační technologie

Seminář z Informatiky

Výpočetní technika pro tercii - učivo, úkoly, zadání samostatných prací, formy - doplň. info. 

Výpočetní technika pro sekundu - probrané učivo, zadání forem apod.