Výpočetní technika pro tercii - učivo, úkoly, zadání samostatných prací, formy - doplň. info.